Terugblik event 23 juni 2022

Donderdag 23 juni j.l. heeft het eerste kleinschalige live event plaatsgevonden. Deelnemers hebben meegedacht over de strategie van Ymere voor de komende jaren.Na afloop is er nog even nageborreld en bijgekletst. Als mogelijke thema’s voor de volgende events zijn verduurzaming/energiebesparing genoemd.  Ben je bij ons volgende event?