De route naar een zelfstandig bestuur

In september 2019 is de groep vrijwillig enthousiaste jonge huurders uitgebreid en daardoor kon er, voor het eerst, sinds Platform Y als oerknal idee in 2017 ontstond, serieus worden nagedacht over een zelfstandige oprichting. Zelfstandig, wat betekent dat wij los van Ymere kunnen opereren. 

In november 2019 is door Ymere aangegeven waarom de behoefte is ontstaan om Platform Y op te richten en waar binnen Ymere plek zou zijn voor het platform. Allereerst wordt Platform Y opgericht als stem van de jonge huurder en daarnaast om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan Ymere en SHY (Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere). Ook is er een eerste onderzoek geweest over Platform Y namens het Digitaal Huurderspanel (78 deelnemers). Dit bleek interessant want bijna 80% had nog nooit van ons gehoord en bijna 90% had nog nooit een bijeenkomst bijgewoond, terwijl ze, nu ze van Platform Y hadden gehoord, wel graag betrokken willen zijn bij het platform (75%), bijvoorbeeld via een poll of in een werkgroep, en minimaal twee keer per jaar een bijeenkomst georganiseerd moet worden (56%), dan wel fysiek als online. De onderwerpen die het meest worden genoemd zijn betaalbaarheid (75%), onderhoud (55%) en leefbaarheid (53%). Verder zouden de jongeren graag vooral op de hoogte gehouden willen worden via een digitale nieuwsbrief en zouden zij willen dat Platform Y opkomt voor hun belangen en dat hun stem wordt meegenomen in de gesprekken met Ymere.

Het platform werd in januari 2020 steeds concreter, want toen is er besloten om te gaan voor een Platform Y bestuur. Wij willen laten zien waar we voor staan en voor wie. Niet iedereen kan en wil actief zijn binnen het bestuur, maar zijn wel bevlogen. Vandaar werkgroep dat er naast het bestuur het idee is geopperd voor werkgroepen. Het idee hierachter is dat dit een groep mensen wordt die zich bezighoudt met een specifiek onderwerp ter ondersteuning van het bestuur. 

Tijdens de eerste ‘Corona’-maanden hebben de potentieel bestuursleden zich achter de schermen beziggehouden met de oprichting van dit bestuur. Al snel kwamen we er achter dat hierbij veel meer kwam kijken dan vooraf voor mogelijk hielden. Denk hierbij aan iets ‘simpels’ als een eigen e-mail adres (info@platformy.nl), maar ook aan meer procesmatige zaken als het ontwerpen van een eigen moodboard (kleuren die passen bij wat Platform Y wil uitstralen). Zodra het moodboard is gecreëerd, konden we namelijk ook gaan nadenken over een eigen logo en een eigen website. Uiteindelijk moesten we onze eigen statuten gaan opbouwen en naar de notaris om officieel te worden opgericht.

Een andere aspect voor een beginnend/opstartend bestuur is dat we naamsbekendheid moeten krijgen bij onze doelgroep (jullie, jonge huurders van Ymere) en kennismakingen maken met de verschillende besturen die waar onze doelgroep mee te maken heeft. Denk hierbij bijvoorbeeld aan SHY, Samenwerkende Huurdersorganisatie Ymere, die als doelgroep alle huurders van Ymere heeft. 

Een belangrijke reden om Platform Y op te richten is dat de jongeren ondervertegenwoordigd zijn binnen de huurdersorganisaties en jongeren lastig te bereiken zijn voor Ymere. Aan ons om hier verandering in te brengen. Vandaar dat wij ons tijdens de afgelopen meet-ups voornamelijk hebben gericht op naamsbekendheid en informatie ophalen bij onze doelgroep over wat bij hen speelt op woongebied. 

De eerste meet- up, op 19 mei 2020, was dan ook gelijk online vanwege deze gekke corona tijden. Toen hebben we ons gericht op het voorstellen van onszelf als (toekomstig) bestuur van Platform Y en ook gevraagd welke onderwerpen op dit moment onder jonge huurders speelt. Hier kwam uit dat duurzaamheid (7,5), wooncarrière (5,3) en, lLeefbaarheid (4,3) belangrijke thema’s waren en dat jongerenwoningen, duurzaamheid, onderhoud, wachttijden voor woningen en doorstroming belangrijke onderwerpen waren. (zie voor meer informatie over de resultaten, het andere artikel over de meet-up en daarvoor de nieuwsbrief).

Tijdens de tweede meet- up, op 21 juli 2020, konden wij gelijk laten zien wat onze meerwaarde is als platform. Er zijn namelijk grote plannen om een een nieuw woonverdeelsysteem te introduceren. Wij zijn hierover geïnformeerd door de AFWC (Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties) en deze informatie hebben wij tijdens deze meet-up doorgespeeld aan de aanwezige jonge huurders. Op de aankondiging van deze meet- up werd goed gereageerd, wat betekent dat dit een belangrijk onderwerp is omdat jongeren moeite hebben met het vinden van een woning en daar ook veel last van ondervinden. Tijdens de meet- up werden meningen opgehaald en deze hebben we aan de AFWC doorgegeven om de stem van jongeren te laten weerklinken! (zie voor meer informatie over de resultaten, het andere artikel over de meet-up en daarvoor de nieuwsbrief(link naar nieuwsbrief)).

De meest recente meet- up was op 29 september 2020. Tijdens deze meet-up hebben we vooral weer gevraagd aan de aanwezige jonge huurders wat van Platform Y verwacht. Jullie willen benaderd worden via de nieuwsbrief of de website en jullie willen graag meedoen aan polls. De betrokkenheid is bij jullie groot, maar het is nog onduidelijk wat jullie kunnen doen. Verder gaan we de vragen ook uitzetten via de volgende nieuwsbrief om meer informatie op te halen.(zie voor meer informatie over de resultaten, het andere artikel over de meet-up en daarvoor de nieuwsbrief)

Inmiddels zijn de statuten afgerond en kon het bestuur worden opgericht. De website is bijna klaar om live te gaan, de begroting van 2021 is klaar, wat betekent dat Platform Y klaar is om zelfstandig te gaan opereren. Hiervoor moest het dagelijks bestuur naar de notaris om de statuten te tekenen. De officiële oprichting van Platform Y heeft plaatsgevonden op 11-11-2020.

Deel dit bericht via:

Bestuur Platform Y

Onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten en bijeenkomsten?