Over Platform Y

Platform Y is een plek waar alle ruim 10.000 jonge huurders van Ymere (tot en met 35 jaar) elkaar vinden. We willen wonen bij Ymere beter maken, nu én in de toekomst. Dit doen wij vanuit wie we zijn, onze skills, dromen, ambities en inspiraties. Wij willen onze, én jouw stem laten horen!

Video afspelen

Ontmoet de bestuursleden van Platform Y

anke-hennink
Anke Hennink, Voorzitter
raoul-engelenburg
Raoul Engelenburg, Penningmeester
renee-eringa
Renée Eringa, Secretaris

Wij zijn als bestuur verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken binnen Platform Y. Onze taken: 

  • Zorgen dat jouw mening wordt gehoord over diverse thema’s, zoals woningnood, doorstroming, woonkwaliteit en duurzaamheid;
  • Het onderhouden van diverse interne en externe contacten, zoals met de Platform Y community, Ymere,  SHY (Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere) en gemeentes;
  • Het bijhouden van de financiële en secretariële administratie;
  • Het organiseren van meet-ups, zowel online als offline. 

Onze missie en visie

Jonge huurders in metropoolregio Amsterdam hebben het niet makkelijk op de woningmarkt. Huurprijzen stijgen en het wordt steeds moeilijker om een woning te vinden. Vele betrokken partijen zitten regelmatig met elkaar om tafel. Echter schuiven daar weinig jongeren bij aan. Daar wil Platform Y verandering in brengen.

Missie

Wij vertegenwoordigen de stem van alle jonge huurders en willen namens jullie om die tafel zitten. Platform Y biedt jou als jonge huurder van Ymere de mogelijkheid om mee te praten over thema’s die je belangrijk vindt. Denk aan: doorstroming, betere woonkwaliteit, duurzaamheid en woningnood. Want ieders mening telt. Dus ook die van jou!

Visie

Platform Y zet zich in om de stem van alle jonge huurders van Ymere te vertegenwoordigen en wil het beleid van Ymere en SHY (Samenwerkende Huurdersorganisatie Ymere) leeftijd-inclusiever te maken. Wij willen de meest herkenbare (jonge) gesprekspartner zijn als het gaat om woonbeleid in Metropoolregio Amsterdam. Met jouw input gaan we in gesprek met woningcorporatie Ymere en de SHY en geven wij hen gevraagd en ongevraagd advies over thema’s die jij belangrijk vindt. Denk aan doorstroming, duurzaamheid, woonkwaliteit en woningnood. Door ons open te stellen voor input van zowel onze jonge achterban als mee te gaan in de tijd van nu, werken wij samen aan een inclusieve woontoekomst. 

Hoe werkt het?

Jouw mening staat bij ons centraal! Denk mee, stem mee, kom langs bij de themabijeenkomsten. Laat van je horen om samen onze woontoekomst te verbeteren.

Bij Platform Y sta jij centraal!

Wil je meedoen?

Graag! Wij zoeken enthousiaste mensen om Platform Y te ondersteunen. Dit kan op verschillende manieren, onder andere via:

Wil je updates ontvangen?

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief. Hierin geven wij updates over Platform Y en nodigen we je uit  voor (online) meet-ups.